vinga corp finance logo

Vi hjälper nordiska företag att växa

Vinga Corporate Finance är specialister inom strukturering av kort- och långsiktiga finansieringslösningar. Genom långtgående expertis och mångårig transaktionserfarenhet hjälper vi lokala entreprenörer med globala ambitioner.

+19Md

/ REST KAPITAL (MILJARDER SEK) /

+200

/ TRANSAKTIONER /

Ditt nästa steg

Någon gång under ditt företags livscykel kommer du sannolikt att behöva resa kapital, finansiera ett förvärv eller refinansiera befintliga lån. Vinga Corporate Finance är specialiserade på finansiell strukturering för nordiska företag i SME-segmentet. Vi hjälper små och medelstora företag att effektivt finansiera sin verksamhet med rådgivningstjänster inom aktie- och skuldfinansiering med tyngdpunkt på högräntesegmentet.

DCM – Ett stort utbud av skuldfinansieringslösningar

Vårt corporate finance-team har mångårig expertis och erfarenhet från skuldfinansiering åt små och medelstora nordiska företag. Vår företagsrådgivning har tyngdpunkt inom företagsobligationer och annan lånefinansiering i högräntesegmentet, som låter dig expandera verksamheten utan att späda ut ditt ägande och i en tidigare fas än med traditionella bankkrediter.

Tillväxt

– Förvärvsfinansiering av tomter och fastigheter för utveckling

– Byggnationer av bostäder och lokaler

– Investeringar för tillverkning inom industri eller annan produktion

– Investeringar inom transport- och logistiksektorn

– Finansiering av expansion

– Investeringar och produktion inom förnybar energi

– Förvärvsfinansiering

Refinansiering

– Refinansiering av tidigare obligationslån och/eller andra lån

– Bryggfinansiering i väntan på annan finansiering

ECM – Strukturering av aktiemarknadstransaktioner

Vi erbjuder flertalet kvalificerade tjänster och rådgivning inom aktiemarknadstransaktioner, som låter dig realisera tillväxtstrategier och expansionsplaner samtidigt som du upprätthåller en robust och flexibel balansräkning.

Vi erbjuder strukturering i samband med transaktioner såsom

– Aktieemissioner

– Preferensaktieemissioner

– Pre-IPO finansiering

– Block trades

– Andra aktiemarknadsrelaterade transaktioner

Gröna obligationer – stora fördelar för emittenter

Hur kan mitt företag ställa ut gröna obligationer?

I takt med att miljömedvetenheten ökar bland investerare och företag, växer även marknaden för gröna obligationer explosionsartat. Det som gör gröna obligationer så speciella och populära är att de enbart finansierar projekt med hållbara ändamål. För företag som är intresserade av att ställa ut gröna obligationer, men inte riktigt vet hur de ska gå tillväga, finns Vinga Corporate Finance som hjälp från start till mål. Vi hjälper till med allt från en första finansiell bedömning till ramverk och att göra projektet attraktivt för investerare.

Partner till Climate Bonds Initiative (CBI)

Vinga Corporate Finance har anslutit sig till organisationen Climate Bonds Initiative, som främjar hållbara investeringar och utför certifiering av gröna obligationer. Genom Climate Bonds Initiative kan vi enklare erbjuda små och medelstora företag tillträde till marknaden för gröna obligationer samtidigt som vi erbjuder investerare hållbara investeringsmöjligheter.

corporate-finance-climate-bond-vinga

Nyheter

 • Bild till nyheten/pressreleasen

  June 12, 2024

  Meet us at INTERSOLAR

  Read more
 • Bild till nyheten/pressreleasen

  June 12, 2024

  Another significant milestone achieved

  Read more
 • Bild till nyheten/pressreleasen

  May 29, 2024

  Vinga Capital Markets Day in Monaco

  Read more

Är er verksamhet i behov av kapital?

ola nilsson vinga

Ola Nilsson
VD – Vinga Corporate Finance
+46 70 681 78 16
ola@vingacorp.se

Ett urval av tidigare transaktioner

RENEWABLE ENERGY

EUR 15m green bond and equity issues for Recap Energy AB.

REAL ESTATE

EUR 80m of bond issues for the NPV Group.

REAL ESTATE

EUR 50m of green bond financing
for Patriam Invest AB.

TECHNOLOGY

EUR 43m bond issues for
CPHI-Holding A/S.

REAL ESTATE

EUR 135m of bond issues and direct loan financing for Oskar Group.

RENEWABLE ENERGY

EUR 80m of green bond and equity
financing for Advanced SolTech Sweden AB.

REAL ESTATE

EUR 180m of bond issues
for Gefion Group.